פורים 2016גידינטע וגידי 80 כל התמונותכדורים פורחיםשיבולים 2017