אחיות כהן ןהארטיקהכנות אסיףטו בשבט 2017שבת 25 פבר 2017