אחיות כהן ןהארטיקהכנות אסיףטו בשבט 2017צילומי עובדי חוץשבת 25 פבר 2017