בת מצווה שחר כל התמוותבת מצווה שחר מצומצםטיטי ומנושבת בית אוריטו בשבטבת מצווה גולמי לבחירה