11 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן

הגלריה כוללת 2 קבצים לכל תמונה אחד באיכות גבוהה ואחד באיכות מקור עבור עיבוד בפוטושופ ולכן יש לבצע הורדה ע"י בחירת הורד הכל
GilO1704121104GilO1704121109GilO1704121111GilO1704121112GilO1704121116GilO1704121117GilO1704121120GilO1704121121GilO1704121126GilO1704121130GilO1704121131