קפריסין 2016 מתומצת לפרסוםקפריסין 2016  מתומצת מאד