יסמין והיליבר מצווה גולמי יסמיןפורים 2016ליד הפסלהחממה למוזיקה 2017