הורדת תמונות למחשב לחץ בראש הגלריה
select photos
סמן את הרצויות או סמן בחר בכל.
אח"כ בראש הגלריה
download photos
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב
בסלולרי לא עובד.
GilO1708170001GilO1708170002GilO1708170003GilO1708170005GilO1708170007GilO1708170008GilO1708170009GilO1708170013GilO1708170017GilO1708170018GilO1708170019GilO1708170027GilO1708170033GilO1708170035GilO1708170039GilO1708170041GilO1708170043GilO1708170057GilO1708170061GilO1708170063