הורדת תמונות למחשב, לחץ בראש הגלריה Select photos.
לסמן את אלו שרוצים להוריד או לסמן בחר הכל ואז בראש הגלריה
Download photos
הכל ירד בקובץ זיפ אחד למחשב
GilO1610290001GilO1610290002GilO1610290004GilO1610290005GilO1610290006GilO1610290008GilO1610290011GilO1610290012GilO1610290013GilO1610290014GilO1610290016GilO1610290018GilO1610290020GilO1610290022GilO1610290024GilO1610290026GilO1610290030GilO1610290031GilO1610290036GilO1610290037