הורדת תמונות למחשב לחץ בראש הגלריה
select photos
סמן את הרצויות או סמן בחר בכל.
אח"כ בראש הגלריה
download photos
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב
GilO1701200002GilO1701200004GilO1701200015GilO1701200031GilO1701200039GilO1701200040GilO1701200045GilO1701200048GilO1701200053GilO1701200059GilO1701200071GilO1701200073GilO1701200081GilO1701200100GilO1701200102GilO1701200108GilO1701200110GilO1701200111GilO1701200129GilO1701200132