הורדת תמונות למחשב לחץ בראש הגלריה
select photos
סמן את הרצויות או סמן בחר בכל.
אח"כ בראש הגלריה
download photos
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב
בסלולרי לא עובד.
GilO1708170001GilO1708170002GilO1708170003GilO1708170008GilO1708170033GilO1708170035GilO1708170036GilO1708170037GilO1708170039GilO1708170041GilO1708170052GilO1708170053GilO1708170056GilO1708170057GilO1708170059GilO1708170061GilO1708170071GilO1708170073GilO1708170101GilO1708170104