Zenfolio | Gil Oren | טורניר יובל וידרה2016 כל התמונות
594 photos

גלרית תמונות מטורניר לזכרו של יובל וידרה אוק' 2016
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול ניתן לנוע עם חיצים נקודות בין התמונות.
הורדת תמונות למחשב, לחץ בראש הגלריה
Select photos.
לסמן את אלו שרוצים להוריד או לסמן בחר הכל ואז בראש הגלריה
Download photos
הכל ירד בקובץ זיפ אחד למחשב
GilO1610210002GilO1610210003GilO1610210004GilO1610210009GilO1610210010GilO1610210011GilO1610210012GilO1610210013GilO1610210014GilO1610210015GilO1610210016GilO1610210021GilO1610210022GilO1610210023GilO1610210025GilO1610210026GilO1610210028GilO1610210031GilO1610210032GilO1610210033