הורדת תמונות למחשב לחץ בראש הגלריה
select photos
סמן את הרצויות או סמן בחר בכל.
אח"כ בראש הגלריה
download photos
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב
בסלולרי לא עובד.
GilO1708170047GilO1708170050GilO1708170079GilO1708170117GilO1708170118GilO1708170122GilO1708170126GilO1708170134GilO1708170140GilO1708170141GilO1708170143GilO1708170148GilO1708170150GilO1708170152GilO1708170154GilO1708170155GilO1708170156GilO1708170163GilO1708170164GilO1708170167