Zenfolio | Gil Oren | מפגש בגן-שמואל כללי לפרסום
327 photos

להורדת כל הגלריה Select All סמן את הרצויות או סמן SELECT PHOTOS הורדת תמונות למחשב: בראש הגלריה לחץ
התמונות ירדו בקובץ זיפ אחד למחשב DOWNLOAD PHOTOS לאחר מכן בראש הגלריה סמן
לחיצה על תמונה מופיעה בגדול, ניתן להוריד כבודדת , לחצן מעל התמונה.
אפשר לשתף בפייסבוק ראה איקון בתחתית תמונה , במידה והגלריה כוללת תמונות של אחרים רצויה לשתף תמונה בודדת ולא את כל הגלריה.
GilO1703310000GilO1703310001GilO1703310008GilO1703310017GilO1703310029GilO1703310030GilO1703310035GilO1703310041GilO1703310047GilO1703310053GilO1703310057GilO1703310060GilO1703310062GilO1703310065GilO1703310067GilO1703310072GilO1703310074GilO1703310083GilO1703310087GilO1703310088